چگونه با جعبه آیزنهاور، کارهای اضافی را انجام ندهیم؟

آیزنهاور آنقدر زندگی پرباری داشت که نمیتوانید تصور کنید. او 34مین رییس جمهور امریکا بود که از سال 1953 تا 1961 ریاست کرد و در طول دوره ریاست‌ش پروژه‌های بزرگی در زمینه وضعیت بزرگراه‌های بین ایالتی امریکا، راه‌اندازی اولین شبکه کامپیوتری (دارپا) (پدر اینترنت کنونی)، راه‌اندازی سازمان NASA و استفاده صلح امیز از دیگر منابع […]