انتشار کتاب «واقعی شدن، روش هوشمندانه تر، سریع تر و ساده تر برای ساختن برنامه های وبی موفق»

کتاب «واقعی شدن، روش هوشمندانه تر، سریع تر و ساده تر برای ساختن برنامه های وبی موفق» حاصل تجربیات یکی از موفق ترین شرکت های حوزه وب، شرکت 37signals است. در این کتاب این شرکت تجربیات خود را نوشته است که می تواند برای شرکت های نوپای فعال در زمینه برنامه نویسی مرجع و راهنمای […]