ریشه ناخن وقتی بلند می شود معمولا فقط با ناخن گیر می توان آن را از ته گرفت در غیر اینصورت کندن آن باعث خونریزی می شود و دردناک است. اگر این اتفاق افتاد می توانید با چپ استیک یا ویتامین لب، خونریزی را متوقف کنید. البته می توان خونریزی ناشی از بریدگی های کوچک حین اصلاح صورت (ریش زدن) را نیز برطرف کرد.