حتما می دانید که دلفین ها باهوشترین حیوانات روی کره زمین هستند، تحقیقات جدید حاکی از این است که این دلفین ها سخاوتمندترین موجودات نیز هستند. اخیرا تیمی از زیست شناسان مطالعه ای را مبنی بر آزمایش سخاوت بین انسان و دلفین بوده  منتشر کرده اند. این آزمایشات در ساحل تانگالومای استرالیا انجام شده است. طبق یافته های آنها دلفین ها همراه با خود هدایایی مانند مارماهی مرده، ماهی تن، هشت پا و انواع ماهی مرکب را برای انسان ها می آورند.

در این گزارش محققین نتوانستند دلیل این کار دلفین ها را مشخص کنند. گفته شده است این دلفین ها اغلب به این ساحل می آیند و از کسانی که در ساحل هستند غذا دریافت می کنند شاید به همین دلیل آنها هم می خواهند در عوض چیزی که دریافت می کنند به انسان ها هدیه بدهند یا فکر می کنند انسان ها شکارچیان قابلی نیستند و نمی توانند برای خود غذا تهیه کنند.

تقسیم کردن غذا در میان گربه سانان دیده شده است البته گربه های اهلی، که دیده شده تمایل به انداختن شکار خود به پای صاحب خود را دارند. ولی در بین حیوانات وحشی هنوز مستند نشده است. اگرچه انگیزه واقعی زیستی پشت این رفتار که در دلفین ها دیده شده است به دقت به این مسئله اشاره نمی کند ولی به نظر می رسد که حیوانات ما را متفاوت از خودشان نمی بینند و شاید این بزرگترین دلیل برای هدایای آنها باشد.