همیشه فکر می کردم زندگی یک بازی است که باید از قوانین آن سر درآورد تا به موفقیت رسید. در مدرسه قوانین به وضوح برای چطور موفق شدن، توضیح داده می شود. بعد از آن دیگر، فهمیدن این مطلب سختتر می شود. در محل کار زمانیکه در ابتدا شروع به کار کردن می کنید، تمام کاری که باید انجام دهید کاری است که به شما محول شده است. اگر کار خود را خوب و به موقع خودش انجام دهید اضافه حقوق دریافت خواهید کرد و البته اگر شانس داشته باشید ارتقاء شغلی خواهید داشت. ولی در نهایت اکثر افراد به جایی می رسند که در مورد درستی کاری که انجام می دهند تردید دارند. چراکه قوانین بازی تغییر می کند و کسی به شما در مورد قوانین جدید حرفی نمی زند.

دو واقعیت جهانی در ارتقاء شغلی وجود دارد حالا در هر سطحی که می خواهد باشد. اولین واقعیت این است هر چقدر رئیس تان کمتر در مورد شما نگران باشد، ارزش شما بیشتر می شود. دومین واقعیت این است هر چقدر شما فراتر از کار محول شده خود به شرکت ارزش دهید، احتمال رفتن شما به مرتبه و مقام بالاتر بیشتر است.

مدیران نه تنها فرصتی برای کمک به پرسنل خود ندارند بلکه به اندازه ای وقت ندارند که به ایده های جدید فکر کنند و فراتر از آنچه به آنها داده شده کار کنند. بنابراین افرادی که می توانند پروژه ها را انجام دهند و بدون راهنمایی آنها را اجرا کنند، کسانی هستند که به شرکت ارزش می گذارند.

هر صنعتی چیزهای مختلفی دارد که یک شرکت به آنها بها می دهد. یک شرکت سرمایه گذار نیاز به معاملات دارد نه به تلاش و پشتکار و یک بانک سرمایه گذاری به ایده های تجاری جدید نیاز دارد تا روی آنها کار کند نه به یک میز و کامپیوتر. شرکت های قانونی به مشتریان جدید نیاز دارند نه فقط به خدمات خوب تا بتوانند سرپا بمانند.

بنابراین شما می توانید با شغلی که به شما محول شده حتی با عنوان هایی مانند مدیر عامل یا رئیس، کار خود را به خوبی انجام دهید اما همینطور که به مدارج بالاتر می رسید از مقام ارشد خود دستورالعمل های دقیق دریافت نخواهید کرد و توقع بر این است که شما خود به این راه کارها برسید. در واقع هیچ کس نمی نشیند تا برای شما توضیح دهد که چگونه به سطوح بالاتر برسید. آنها به شما نمی گویند که شما باید پتانسیل های جدید تجاری را ببینید یا با گرایش های صنعتی پیش بروید. آنها به شما نمی گویند که باید پروژه هایی را انجام بدهید که از نقشه اولیه آن بهتر باشد چراکه آنها وقت فکر کردن به بهترین ها را ندارند. آنها حتی به شما در یک روش ساختاری توضیح نمی دهند که به چه صورتی باید این کار را انجام بدهید چون این شغل هنوز شغل شما نشده است شما هنوز یک کارآموز هستید که باید چشمهای خود را باز نگه دارید تا یاد بگیرید چراکه آنها وقت ندارند که به شما این موارد را آموزش دهند.

بنابراین اگر می خواهید ارتقاء شغلی پیدا کنید این موارد را در ذهن خود به خاطر بسپارید : مدیر شما مسیر شغلی شما را ترسیم نمی کند چراکه او سعی دارد عملیات های کاری امروز خود را به آرامی اداره کند. شما باید کارهای امروز خود را انجام دهید اما هر چقدر که بیشتر به نیازهای فردای شغلی خود پاسخ دهید، آینده روشن تری را در محل کار خود خواهید داشت.