این نقل قول الهام بخش که در تیتر گفته شد، در مورد سفر است و به سنت آگوستین نسبت داده شده است. اگر بنا به دلیلی سفر کردن را به تأخیر انداخته اید و یا به انجام این کار بی میل بوده اید، به یاد داشته باشید که سفر کردن می تواند یکی از تجربیاتی باشد که در زندگی، شما را بسیار تغییر می دهد.

دنیا یک کتاب است و آنهایی که سفر نمی کنند تنها یک صفحه از این کتاب را می خوانند؛ این جمله تأکید می کند که اگر هیچ وقت به جایی نروید نگرش محدودی به دنیا خواهید داشت.

البته همه ما نمی توانیم به کل دنیا سفر کنیم اما اگر فقط سفر را جزء اولویت هایمان بگذاریم حتی اگر در یک روز با ماشین سفر کوتاهی داشته باشیم می تواند دید ما را وسیعتر کند. مارک تواین در این زمینه می گوید : سفر برای تعصبات، سرسختی در عقاید، و کوته فکری یک ماده کشنده است و اکثر ما شدیدا به این ماده نیاز داریم. یک دیدگاه وسیع، سالم و سخاوتمندانه را نمی توان با یک جا ماندن روی این کره پهناور بدست آورد.