فایر وال یا دیوار آتشین یک بخش مهم امینیتی در کامپیوتر است اما به اندازه اسمی که دارند جالب نیستند. منظور این است که مانند یک دیوار که از آتش ساخته شده باشند نیستند. این دیوار آتشین هم دقیقا این نیست که از آتش درست شده باشد ولی حداقل از آن برنامه امنیتی یک پله جلوتر است و جالبتر است. حداقل، شباهتی با دیوار آتشین دارد ولی تفاوتی که با یک دیوار آتشین واقعی دارد این است که می توان با خیال راحت به آن دست زد.

این دیوار آتشین از اسپندکس ساخته شده است نه از آتش. زمانی که به آن فشار وارد شود صدای موسیقایی از آن شنیده می شود. حرکت این دیوار آتشین توسط کینکت مونیتور می شود و یک کلیدی روی قاب آن تعبیه شده است که به کاربر اجازه می دهد بین دو حالت بی صدا و پر انرژی از این کلید استفاده کند.