خارق العاده ترین عکس های ماهواره ای، بهترین های 2012

این تصاویر که از طریق ماهواره سرویس هایی مانند گوگل مپ گرفته شده بسیار خارق العاده هستند و به نظر می رسد از بالا به زمین نگاه می کنیم.

دیجیتال گلوب اخیرا بهترین های 2012 را از آرشیو عظیم عکس ها و تصاویرشان اعلام کرده است:

تصویر زنجیره آتشفشانی –  رشته کوههای آند، شیلی

کوههای فوجی، ژاپن

سنگتراشی معدن در انگلستان شمالی