مفتخر بودن به حرفه خود و نشان دادن اعتماد به نفس در زندگی خوب است ولی گاهی توانایی بخشیدن خود و یاد گرفتن از اشتباهات، بسیار با ارزشتر از منیت خالص است. مهربان بودن با خود می تواند به شما کمک کند تا یاد بگیرید و رشد کنید تا به موفقیت شغلی خود برسید.

دکتر هایدی گرنت هالورسون از دانشگاه کلمبیا ، اینطور توضیح می دهد: اعتماد به نفس ارزش کمتری برای موفقیت شغلی و حرفه ای شما دارد در عوض توانایی یاد گرفتن از اشتباهات و بخشیدن خود برای اصلاح آنها بسیار در پیشبرد شغلی شما مؤثر است. طبق مطالعات، مهربانی که خود شخص برای خود دارد می تواند کلیدی باشد برای باز کردن پتانسیل های واقعی برای عظمت و بزرگی. شاید برای شما این سوال مطرح باشد که مهربان بودن با خود به چه معنیست؟ با خود مهربان بودن یک تمایل است به نگاه کردن به اشتباهات شخصی و این حقیقت را نیز در بر می گیرد که گمراه شدن خصیصه آدمی است  (انسان جایزالخطاست). زمانیکه در برخورد با مشکلات، نسبت به خود مهربان هستید؛ خود را سخت قضاوت نمی کنید، یا برای محافظت از ایگوی (منیت)  خود نیاز به این ندارید که بر روی نقاط قوت خود متمرکز شوید. جای تعجب ندارد که مهربان بودن با خود، شما را به سطوح بالاتر شخصیتی مثبت، خوش بین و شاد و افسردگی و اضطراب کمتر سوق میدهد.

به طور کل اینطور می توان گفت که می توان به موفقیت رسید اگر نقاط ضعف خود را به عنوان چیزهای قابل چالش و تصحیح پذیر ببینیم و درک کنیم زمانیکه اشتباه می کنیم یا به ما می گویند که اشتباه کرده ایم به سمت یادگیری و پیشرفت برویم. هر کسی اشتباه می کند اما افراد واقعا موفق کسانی هستند که یاد می گیرند و با دقت از مسئله رد می شوند چراکه آنها می دانند چطور در ابتدا خود را  ببخشند.