سوال این است که با راه رفتن زیر باران کمتر خیس می شوید یا با دویدن؟ اکثر ما زیر باران می دویم و این به ظاهر منطقی تر به نظر می رسد؛ اما این سوال قبلا به بحث گذاشته شده بود و برخی فیزیک دانان با استفاده از علم این مسئله را توضیح می دهند که  چرا اگر می خواهید زیر باران خیس نشوید، دویدن بهترین استراتژی است. جواب این مسئله احتمالا یک مکاشفه عظیم نیست ولی پاسخ این است که هر چقدر زمان کمتری زیر باران باشید کمتر خیس می شوید. با این حال برخی با این مسئله مخالفند و می گویند زمانی که زیر باران راه می روید  بدن تان کمتر با قطرات باران در تماس قرار می گیرد ولی با دویدن بدن بیشتر با قطرات باران در تماس قرار می گیرد. با این حال از نظر علمی پاسخ این است :

خیس شدن= خیس شدن در زمان مصرف شده زیر باران + خیس شدن در هر متر طی شده زیر باران

بنابراین این مسئله به زمان مربوط است هر چه زمان کمتری زیر باران باشید کمتر خیس می شوید بنابراین منطقی به نظر می رسد که زیر باران بهتر است بدوید تا کمتر خیس شوید.