هیچ چیز بدتر از این نیست که بیرون از خانه و بدون دسترسی به نخ و سوزن، تکمه لباس یا شلوار شما کنده شود. ولی دیگر به نخ و سوزن نیازی نیست چراکه با پک تیک فستنر دیگر تکمه لباس کنده نمی شود. این وسیله که توسط یک فرد سوئدی ابداع شده است به ظاهر شبیه دستگاه سوزن منگنه کنی است، چنگک هایی که دارد باعث می شود که تکمه را سرجای خود روی لباس نگه دارد و به طور دائمی یک بست پلاستیکی را به روی تکمه قرار دهد. نتیجه آن بصورتی است که به سختی می توان این بست پلاستیکی را از نخ تشخیص داد و به ظاهر کاملا شبیه نخ است و به هیچ عنوان کنده نمی شود. این پک به قیمت 7 دلار و 50 سنت است که با قابلیتی که دارد قیمت آن منصفانه به نظر می رسد.