هیچ کس بهتر از این خانم لوس آنجلسی نمی داند که جوان شدن به آسانی و ارزانی به دست نمی آید. این زن تحت عمل جراحی زیبایی چشم قرار گرفته بود عملی که به تصویب FDA انجام نمیشد و در آن از سلول های بنیادین استفاده می شد. عوارض جانبی ناخواسته بعد از این عمل شامل درد، تولید صدای مختصر در پلک ها مانند ضربه محکم در بستن که البته بسیار کوچک و ضعیف به گوش می خورد و البته به این ختم نمی شود استخوانی که در گوشت اطراف چشم رشد کرده است باعث دردسر این خانم شده است.

موادی که به پلک چشم این زن تزریق شده بود از سلول های بنیادین چربی های شکمی بیمار دیگری گرفته شده بود. در این مورد خاص دکترها سلول های بنیادین مسن کیمال را به قسمت های اطراف چشم او تزریق می کنند که در واقع این سلول ها به چربی و قضروف تبدیل می شوند و البته متأسفانه در مورد این زن به استخوان تبدیل شدند. جراح در این عمل به عنوان فیلتر از کلسیم هیدروکسیاپاتیت استفاده می کند و همین باعث می شود که سلول های بنیادین به استخوان تبدیل شوند.

این قبیل جراحی های زیبایی این روزها بسیار رایج شده است. مخصوصا اینکه این عمل ها به تأییدیه FDA نیازی ندارند که این به معنی این است که این عمل ها به تست نیازی ندارند. پتانسیل های موجود در سلول های بنیادین به طور باورنکردنی جالب توجه هستند اما هنوز تحقیقات کافی در زمینه عوارض آنها انجام نشده است. آنها مانند دارو نیستند که بعد از ایجاد عوارض مصرف آنها قطع شود. محققین هیچ اطلاعی از اینکه سلول بنیادین چه کاری در بدن بعد از تزریق انجام می دهد ندارند.

البته این استخوان مزاحم در پلک چشم این زن برداشته شده و او اکنون حالش خوب است. اما هنوز سلول های بنیادینی که در صورت او وجود دارند ممکن است روزی به چیز دیگری تبدیل شوند.