یکی از سخترین سوالاتی که در طول یک مصاحبه شغلی مطرح می شود این است که «خودت را در 5 سال دیگر کجا می بینی؟» اگر نتوانید به این سوال پاسخ دهید در مسیر درست شغلی قرار ندارید و این شغل را نباید دنبال کنید. اگر مطمئن نیستید که به چه جایی در شغل خود می خواهید برسید باید از خود سوال کنید آیا تا 5 سال می توانید به طور جدی به شغل خود متعهد شوید؟ با این قانون ساده می توانید بفهمید که شغل درستی را انتخاب کرده اید یا خیر. اگر نتوانید یک تعهد جدی 5 ساله به شغل خود داشته باشید پس در مسیر شغلی درستی قرار ندارید. اگر در حال تقلا هستید که بفهمید که چه می خواهید یا بر روی کدامیک از مهارت هایتان می خواهید تمرکز کنید بهتر است این سوال را پاسخ دهید که آیا می توانید خود را در حال انجام آن کار به مدت 5 سال ببینید یا خیر؟ اگر پاسخ شما مثبت است پس این همان شغلی است که شما باید آن را دنبال کنید. این روش خوبی هم برای کسانی است که شاغل هستند ولی می خواهند شغل خود را تغییر دهند و هم برای کسانی که تازه فارغ التحصیل شده اند و می خواهند شغلی را انتخاب کنند.