برخی افراد صبح ها به معنای واقعی بدخلق و عصبانی هستند. اینکه شما صبح ها راحت از خواب بلند نمی شوید آیا مربوط به کیفیت خواب شما می شود یا زندگی تان ؟ به طور کل این بدخلقی معنی دارد یا خیر؟

بدخلقی صبحگاهی بیشتر به دلیل مرحله «خواب جبری» است. این مرحله دوره ای است که 5 تا 20 دقیقه بعد از زمان بیدار شدن طول می کشد. البته برای اشخاص، متفاوت است می تواند بیشتر هم به طول بینجامد. فرایند بیدار شدن از خواب یک پروسه آرام است نه مثل زدن کلید برق و روشن شدن چراغ. احساس بدخلقی بعد از بیدار شدن از خواب لزوما به دلیل داشتن خواب بد در طول شب نیست. دلیل اینکه برخی افراد سرحال از خواب بیدار می شوند این است که آنها قادر هستند مرحله خواب جبری را به بقیه روز خود پیوند بزنند. بدخلقی افراد در صبح می تواند به این دلیل باشد که آنها قادر نیستند نگرش خوبی در مورد روز خود داشته باشند. این حالت برای اول هفته شدیدتر است روزهای دوشنبه و یا شنبه که روز اول هفته برای انسانها به شمار می رود برای برخی افراد کشنده است. بیدار شدن با ساعت وقتی که شما هنوز خسته هستید میتواند شما را بدخلق کند یا به این دلیل است که مشتاق رفتن به محل کار خود نیستید. اگر این علامت را دارید می تواند هشداری برای افسردگی باشد یعنی ناتوانی در دیدن چیزهای زیبایی که بقیه روز برای شما به ارمغان خواهد آورد. البته برای برخی، بدخلقی صبحگاهی به دلیل داشتن برنامه های کاری زیاد در مقایسه با خواب کم و ناکافی است.

توصیه هایی که می توان برای رفع بدخلقی صبحگاهی داشت این است که فعالیت های اضافی را که دوست دارید به برنامه روتین روزانه خود اضافه کنید تا شما را مطمئن کند که روز شما با فعالیت هایی که دوست دارید پر شده است به عنوان مثال صبح ها بعد از رفتن به سرکار می توانید ایمیل خود را چک کنید، با همکاران خوش و بش کنید یا اخبارهای جدید در زمینه هایی که دوست دارید را مرور کنید. سریع با کار کردن روز خود را شروع نکنید، ابتدا به خود فرصت دهید تا با فضای کاری هماهنگ شوید، فضای کاری که می تواند استرس آور باشد. حتی اگر این کارها باعث می شود که زودتر به محل کار خود بروید تا فرصت انجام این سازگاری را بدست آورید، این کار را بکنید. برای مرحله خواب جبری هر چقدر بتوانید آن را کوتاهتر کنید بیشتر به شما کمک می کند تا بتوانید با احساس داشتن خواب کامل از تخت بیرون بیایید. تکنیک هایی که در این زمینه وجود دارد از این قرار است:

  • پرده را کنار بزنید تا نور خورشید به داخل بتابد.
  • 30 تا 60 دقیقه اول که از خواب بیدار می شوید را در بیرون یا در اتاق با چراغ های روشن بگذرانید.
  • فعالیت های صبحگاهی که دوست دارید انجام دهید مثلا می توانید به یک دوست زنگ بزنید.
  • سریع بعد از بیدار شدن تخت خود را مرتب کنید تا وسوسه نشوید دوباره به تخت برگردید و بخوابید.

البته نوشیدنی که میل می کنید نیز می تواند به شما کمک کنید تا سرحال شوید مثلا نوشیدن قهوه در خنثی کردن مرحله خواب جبری مؤثر است.

به طور خلاصه می توان گفت داشتن زندگی شاد می تواند در شاد بودن شما در صبحگاه مؤثر باشد. این به معنی داشتن استراحت کافی و دلیل خوب برای بیدار شدن از خواب است. اگر احساس خواب آلودگی می کنید کاری کنید که از این حالت خارج شوید.