کلمه مذاکره شاید برای خیلی از ما گریه آور باشد ولی وقتی کلمه مذاکره پای خود را به شغل و حرفه شما باز می کند، مجبورید که آن را به خوبی پیش ببرید. چنانچه مذاکره خوبی در مورد حقوق خود نداشته باشید این مسئله می تواند به یک فاجعه مالی برای شما تبدیل شود. در یک مطالعه که در این زمینه انجام شده است مذاکره، فقط برای 5 هزار دلار حقوق بیشتر، می تواند در طول مدت یک حرفه 600 هزار دلار برای شما به ارمغان بیاورد. محققان دانشگاه های جورج ماسون و تمپل دریافته اند که کسانی که در شروع حرفه خود برای حقوق خود مذاکره می کنند در حدود 5 هزار دلار به طور میانگین بیشتر  به دست آورده اند. البته درست است که به تنهایی رقمی نیست ولی در طول مدت کاری شما می تواند تغییر عمده ای را در درآمد شما ایجاد کند. طبق این مطالعه، نتایج یک مذاکره موفق حقوقی می تواند چشم گیر باشد؛ فرض کنید یک حقوق سالانه50 هزار دلاری، با افزایش 5 درصدی که می شود 55 هزار دلار، در طول مدت یک شغل 40 ساله می تواند بیش از 600 هزار دلار را برای شما ایجاد کند.

به عبارت دیگر اگر شما در مورد حقوق خود مذاکره نکنید، صدها هزار دلار را در طول عمر خود از دست داده اید. البته این را هم در نظر بگیرید که زمانی که شما حرفه خود را شروع می کنید بحرانی ترین و آسانترین زمان برای مذاکره و صحبت برای پول است؛ مثل این است که هنوز کسی را نشناخته اید ولی دارید برای ازدواج با او صحبت و مذاکره می کنید. ولی با تمام این مسائل مطالعات نشان داده است، مشاغلی که در هنگام شروع، از توصیه های مذاکرات حقوقی در آن استفاده شده است توانسته است با موفقیت پیش برود. البته مشخص است که تشخیص زمان مناسب برای انجام مذاکرات چه برای حقوق شروع کار یا برای اضافه حقوق در حین انجام کار مخصوصا زمانی که احساس می کنید حقوق شما نسبت به ساعات کاری شما کم است، بسیار کلیدی است و در مسائل مالی شما بسیار نقش حیاتی دارد.