در بسیاری از موارد درخواست اضافه حقوق کردن از رئیس کار ساده ای نیست و نتایج خوبی ندارد. ولی تجربیات جالبی در این زمینه مطرح شده که یکی از آنها جالب توجه است، کسی که 10 سال تقاضای اضافه حقوق کرده بود و در نهایت زمانی که تصمیم به استعفا گرفت حکم اضافه حقوق او روی میزش بود. این شخص می گوید دقیقا در لحظه ای که قصد ترک کردن شرکت را دشته است، ارزش گرفتن اضافه حقوق 45000 دلاری در ماه را پیدا کرده است. او می گوید: همه روشها را برای درخواست اضافه حقوق امتحان کرده بود چه دوستانه و چه به روش محاسباتی یعنی تخمین زده بود که روشها و کارکرد او چقدر به پیشرفت اهداف شرکت کمک کرده بود و اینکه حالا ارزش یک اضافه حقوق را دارد. ولی هیچ کدام از این روشها مؤثر واقع نشد و 10 سال این روند ادامه داشت که البته کمی توانست موفق شود و اضافه حقوق بسیار اندکی برای او منظور شد ولی نه به اندازه ای که او تخمین زده بود و لیاقتش را داشت. زمانی که او برگه استعفای خود را آماده کرد ناگهان اضافه حقوق 45 هزار دلاری سالانه خود را روی میزش دید. البته این شخص با این نظریه که چرا ارزش او باید اینچنین باشد که در هنگام تقاضای او به این قضیه رسیدگی نشده است، شرکت را ترک می کند.

در این شرایط اقتصادی اگر تقاضای اضافه حقوق داشته باشید، شغل خود را در مخاطره انداخته اید. اگر شرکتی که در آن مشغول به کار هستید احساس کند که می تواند بدون دادن اضافه حقوق یا بالا بردن حقوق سالانه، شما را در شرکت نگاه دارد؛ بدانید که دیگر از اضافه حقوق خبری نیست. البته امیدوارم مثل این شخص از کار خود کناره گیری نکنید ولی یک کارمند خوب که می خواهد حقوق خوبی داشته باشد، ارزشش هنگامی معلوم می شود که شرکت احساس کند با از دست دادن او مواجه شده است آنوقت است که شما اضافه حقوق خود را حتما دریافت خواهید کرد.