در چین پپسی تولید شده که طعم چیپس می دهد. البته برعکس این پدیده هم در چین وجود دارد یعنی غذاهایی وجود دارد که در نوشابه سرخ می شود. بال مرغ که در کوکاکولا سرخ شده باشد غذای محبوب چینی هاست. بنابراین نوشابه ای که طعم چیپس بدهد زیاد عجیب نیست. البته می توانند چیپس پپسی با طعم مرغ هم به بازار عرضه کنند چیز عجیبی نیست. البته طعم بال های مرغ سرخ شده در نوشابه مانند همان سس باربیکیو شیرین است که می تواند غذای باب میل همه باشد بد نیست امتحان کنید.