اینطور به نظر می رسد که داشتن ایده های بزرگ، نیازمند شانس و الهام گرفتن است اما پروسه ای را پیشنهاد می دهیم که هر کسی بتواند به راحتی به ایده های بزرگ دست پیدا کند. به این صورت که به موفقیت هایی که ناگهانی به آن دست پیدا کرده اید نگاه کنید. برای شروع، ابتدا به ایده های خلاقانه و ابداعی فکر کنید به طوری که این ایده ها رابطی بین چیزهایی باشد (طبق گفته استیو جابز) . سپس به ایده های اخیر که به طور شگفت انگیزی به موفقیت رسیده اند نگاهی بیندازید. منظور از موفقیت های ناگهانی همان چیزهایی است که می خواهید کشف کنید و سپس به منظور ایجاد ایده های بزرگ خودتان، آنها را می فهمید. اینها همان دانه ها و بذرهای ایده های بزرگ هستند . اگر بتوانید متوجه یک موفقیت ناگهانی شوید و سپس بفهمید که چرا موفق شده اید آن وقت است که قادر خواهید بود با تولید ایده ها روی آنها سرمایه گذاری کنید.