حتما شما هم جزء افرادی هستید که همیشه با بخار نفس خود لنز دوربین عکاسی خود را تمیز می کنید. معلوم شده که پاک کردن دوربین به این صورت، به لنز دوربین عکاسی صدمه می زند چراکه در نفس ما نوعی اسید وجود دارد که به لنز صدمه می زند. حالا چه کار باید بکنیم تا لنز دوربین را تمیز کنیم؟ بهتر است از تمیزکننده های مخصوص لنز دوربین استفاده کرد ولی اگر آن را ندارید می توانید از وسیله های دمنده استفاده کنید که با تولید باد گرد و خاک را پاک کند و سپس با برس مخصوص کاملا سطح لنز را تمیز کنید. هنگام تمیز کردن لنز دوربین بهتر است حرکت را به سمت بیرون به صورت چرخشی انجام دهید.