زندانیانی که قصد فرار داشتند با استفاده از لوله دوش حمام سوراخی را در دیوار تعبیه کرده بودند و قصد داشتند در هنگام هواخوری از زندان فرار کنند. متأسفانه بعد از خارج شدن اولین زندانی به دلیل کوچک بودن سوراخ دومین زندانی در سوراخ گیر می کند. و به دلیل درد شدید ، شروع به فریاد زدن می کند. طبق خبرگزاری روزنامه برزیلی، بعد از فریادهای او نگهبانان سر می رسند و آتش نشانی را خبر می کنند و آنها به وسیله چکش و دریل، سوراخ را گشاد می کنند و بالاخره زندانی زندانی شده در سوراخ آزاد می شود. این اتفاق در ساعت 11 شب و شب قبل از افتتاحیه زندان رخ داد. البته اولین زندانی بعد از بالارفتن از دیوار 5 متری و نرده های الکترونیکی موفق به فرار شد.