اگر قدرت اراده خوبی نداشته باشید ایجاد عادت های خوب و ترک عادت های بد آسان نیست. یک راه برای آسان تر کردن این کار این است که از قانون 20 ثانیه ای استفاده کنیم تا بتوانیم موانع تغییر را کمتر کنیم. این قانون به این معناست که 20 ثانیه زمانیست که شما می توانید از آن استفاده کنید تا عادتی را ایجاد یا ترک کنید. به این صورت که انرژی فعالیت را برای عاداتی که می خواهید ایجاد کنید پایین بیاورید و برای عاداتی که می خواهید ترک کنید این انرژی را بالا ببرید چرا که ترک عادات سخت تر از ایجاد عادات است. هر چقدر بیشتر بتوانیم برای کارهایی که دوست داریم انجام دهیم،  این انرژی را پایین بیاوریم و یا حذف کنیم، توانایی خود را برای تغییرات سریع بالا برده ایم. بنابراین به طور مثال شما می توانید عادات بد خود را با اختصاص 20 ثانیه (یا بیشتر) از بین ببرید ( مثلا غذاهای ناسالم و چاق کننده را در عرض 20 ثانیه از خود دور کنید). گاهی برای ایجاد تغییرات بزرگ، چیزهای کوچک هستند که تفاوت های بزرگ را ایجاد می کنند.