باستانشناسان موسسه تاریخی آکادمی علوم اجتماعی DPRK در کره شمالی ، توانستند آثاری از یونیکورن یا همان اسب شاخ دار را پیداکنند که پادشاهی به نام تونگ میونگ بر آن سوار می شده. طبق گفته باستانشناسان محل بقایای این اسب 200 متر پایین تر از قبر این پادشاه بوده که با یک مثلث سنگی که روی آن حک شده : آرامگاه یونیکورن، مشخص شده است. کلمات این سنگ حک شده مشخص می کند که به دوره پادشاهی کوریو در سال 918 تا 1392 بر می گردد. به نظر می رسد که کره شمالی فکر می کند که این بزرگترین خبری است که در این مورد منتشر می شود چراکه ثابت می کند که پیونگ یانگ که پایتخت کره قدیم بوده، پادشاهی کوگوریو نیز بوده است. چیز دیگری که کره شمالی ادعا خواهد کرد کشف راز درِ پنهان به پادشاهی هیرولو است و بعد از آن ادعایی که حق آنها را بابت مالکیت ژاپن ثابت می کند!!