یک سری تحقیقات جدید می گوید زیاد دویدن و تند دویدن در مدت زمان طولانی می تواند کشنده باشد. ورزش کردن بسیار خوب است اما اگر زیاد باشد به خطری برای قلب تبدیل می شود. در آزمایشاتی که بر روی قلب شرکت کنندگان دو ماراتن انجام شده این مسئله کاملا مشخص شده است. در گذشته این ریسک در مورد کسانی که در طول ماراتن بیهوش می شدند مشخص شد که معمولا از هر 100 هزار نفر یک نفر به این حالت دچار می شد. در مطالعه دیگری که انجام شده مشخص شده است که اگر آرام بدوید از مزیت های ورزش صحیح بهره مند می شوید. البته دیگر برنده مدال نمی شوید ولی حداقل خودتان را با ورزش به کشتن نمی دهید.