آقای ادی کیو، معاون ارشد قسمت نرم افزار اینترنتی و خدمات شرکت اپل و البته جزء هیئت مدیره شرکت خودروسازی فِراری ، کار درست کن شرکت اپل شده است، همه مشکلات را حل می کند و کسی است که مسئول رفع ایرادات نقشه ها و Siri در شرکت اپل است. به دلیل رفتن آقای اسکات فورستال که قبلا به جای این شخص در شرکت اپل مشغول بود، این شرکت درگیر رفع دو مورد از بزرگترین ایرادات شرکت اپل بود. کسانی که در شرکت اپل کار می کنند او را متصدی مهمترین خدمات اپل می دانند و او کسی است که قبل از انتشار خبر آی پد مینی از این تبلت 7 اینچی پشتیبانی می کرد. البته او بر روی صحنه برای ارائه محصولات جدید شرکت اپل راحت نیست اما بسیار انسان باشخصیتی است. کارمندان شرکت اپل او را از معدود مدیرانی می دانند که در مورد ورزش و سایر موضوعات عمومی صحبت می کند. او در دفتر خود عکس های زیادی از تیم ورزش خود که بسکتبال است دارد. کارمندان از این مطلب که او از اشتباهات خود خجالت نمی کشد خوشحال هستند. علاوه بر مسئولیت های خود او قصد شروع  iTunes  11  را  دارد. با خرابکاری هایی که iTunes در سالهای اخیر داشته خواهیم دید که آقای کیو واقعا بتواند اینهمه آشفتگی را در این مورد رفع کند. اگر این کار را بکند شرکت اپل ممکن است از شر برنامه های Siri و نقشه های افتضاح خود خلاص شود.