از کسانی که از چنگال سرطان نجات پیدا کرده اند گزارشی تهیه شده که حاکی از این است که شیمی درمانی باعث یک سری تغییرات در ساختار مغزی آنها شده است. آنها دیگر قادر به تمرکز نیستند و تقریبا حافظه خود را کمی از دست می دهند. مدارک محکمی که از دانشگاه پزشکی ویرجینیای غربی ارائه شده ثابت می کند که اصطلاح  « مغز شیمیایی شده » واقعیت دارد. محققین در تشخیص ارتباط بین شیمی درمانی و از دست رفتن عملکرد مغز در یادآوری گذشته بسیار مشکل داشتند . آنها سعی کردند با استفاده از ام آر آی تغییرات را در ظاهر مغز تجزیه تحلیل کنند که یافته آنها تغییرات کوچکی بود که در حجم مغز دیده شد. سپس دانشمندان تصمیم گرفتند از سی تی اسکن و پت اسکن استفاده کنند تا اثرات شیمی درمانی را روی عملکرد مغز و متابولیسم مشاهده کنند. بعد از بررسی تصاویر اسکن 128 نفر که مبتلا به سرطان سینه بودند و شیمی درمانی شده بودند، پزشکان متوجه یک بریدگی ارتباطی آشکار در مغز شدند. مناطق مشخصی در مغز که مربوط به تصمیم گیری و اولویت بندی است، وجود دارد که بعد از شیمی درمانی استفاده کمتری از آنها در مغز دیده شده است. این مسئله از عوارض اجتناب ناپذیر و در واقع یک بدشانسی در شیمی درمانی می باشد. هم اکنون پرشکان از این عارضه مطلع شده و به خانواده بیمار در این مورد هشدار می دهند تا خود را برای این مسئله آماده کنند.