چه نوع ظرفی برای روی حرارت مناسبتر است؟

آزمایشات مختلفی برای ظرف های مختلف انجام شده تا میزان انتقال حرارت از منبع شعله به ظرف را بررسی کنند و نتیجه آن جالب توجه است. قبل از اینکه به سراغ ظرف های مسی گران قیمت بروید کمی تأمل کنید چراکه نتیجه این آزمایشات نشان می دهد که هر چه ظرف ضخیم تر باشد برای خرید مناسب تر است. ظرف های مسی خیلی سریع تر حرارت را به غذا منتقل می کند چون از ضخامت لازم برخوردار نیستند. بنابراین این جنس ظرف نیست که اهمیت دارد بلکه ضخامت آن است که حائز اهمیت است. بنابراین ظرف شما هر چه که هست چه آلومینیومی و یا استیل بهتر است ضخیم باشد.