هیچ کس دوست ندارد تصمیمات سخت را اتخاذ کند ولی اگر بین دو انتخاب درگیر هستید می توانید تست پیشنهادی آقای اریک کاستر را استفاده کنید او نام این تست را «تست شرم آور» گذاشته است. این تست راه درست را به شما راهنمایی می کند. ایده اصلی این است که مکالمه ای را تصور کنید که شما در حال دفاع کردن از تصمیم خود هستید و سپس فکر کنید که از این دفاعیه شرمنده هستید. کاستر اینطور توضیح می دهد: زمانیکه می خواهید تصمیم بگیرید بهترین راه این است که تمام واقعیت ها و موارد عقلانی را در مورد انتخاب های خود جمع آوری کنید و تصور کنید که در حال مکالمه با شخصی هستید که به او اعتماد دارید. در این مکالمه خیالی اطلاعات جمع آوری شده را در مورد تصمیم خود ارائه دهید و سپس این سوال را از خود بپرسید : آیا من از ارائه این دلایل عقلانی برای تصمیم خود شرمنده می شوم یا نه ؟ وقتی این کار را بکنید عملا در حال تست کردن جربزه خود هستید. بعد از این کار بیشتر از آنکه فکرش را بکنید احساس اعتماد به نفس بیشتری در تصمیم خود می کنید و یا ممکن است به دلیل منطقی نبودن دلایل منطقی خود، نیاز به تحقیقات بیشتر را احساس کنید .