انتخاب صحیح صندلی مناسب برای محیط کار خود یا حتی منزل، کار سختی است البته اگر ندانید معیار درست کدام است. آسانترین راه برای انتخاب صندلی مناسب این است که ارتفاع صندلی را در هنگام نشستن با کاسه زانو هم سطح کنید. زمانیکه روی صندلی خود می نشینید پای شما باید روی زمین، صاف قرار بگیرد و یک زاویه 90 درجه ایجاد کند. بنابراین سریع ترین راه این است که روبروی صندلی بایستید و سپس قسمت نشیمن گاه صندلی را دقیقا با زیر کاسه زانوی خود منطبق کنید. اگر افراد دیگری نیز از صندلی شما استفاده می کنند باید هر زمان که روی صندلی خود می نشینید آنرا تنظیم کنید.