اندازه گیری وعده غذایی با کف دست

کنترل مقدار وعده غذایی یکی از عوامل اصلی برای سلامتی و کنترل وزن است. به جای شمردن کالری یا اندازه گرفتن وعده های غذایی با فنجان، میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربی را با نگاه کردن به دستان تان محاسبه کنید. این روش بسیار ساده تر از شمردن با قاشق یا معیارهای اندازه گیری مختلف مثل اینچ و اونس است. تنها چیزی که نیاز است این است که بدانید :

  • کف دست میزان پروتئین را مشخص می کند.
  • مشت دست میزان سبزیجات را مشخص می کند.
  • گودی دست میزان کربوهیدرات را مشخص می کند.
  • شصت دست میزان چربی را مشخص می کند.

دو راهنما وجود دارد :

برای آقایان :

برای خانمها :

نکته ای که وجود دارد این است که کف دست هر کس اندازه متفاوتی دارد و اندازه گیری میزان وعده غذایی با کف دست دقیقا مقداری است که برای سلامتی آن فرد لازم است و ابزاری کاملا شخصی برای اندازه گیری میزان وعده غذایی است.