در عربستان سعودی اگر یک زن بخواهد از کشور خارج شود شوهرش یا قیم مردش یک پیامک، مبنی بر آگاه کردن او بابت خروج همسرش از کشور دریافت می کند. حتی اگر این زن با شوهرش از کشور خارج شود باز این پیامک به دست شوهر این زن می رسد. برای اینکه یک زن در عربستان سعودی بتواند به خارج از کشور سفر کند باید اجازه نامه کتبی داشته باشد و بعد از ارائه این برگه به قسمت مهاجرت می تواند (زندان) کشور خود را ترک کند. اگر برای شما این سیستم جدید آشنا به نظر می رسد شاید برای این است که شبیه به سیستم تراشه های ردیابی است که در سگ کار گذاشته می شود تا به شما کمک کند سگ گمشده خود را پیدا کنید. از این هم بدتر اینکه مقامات عربستان سعودی به طور کاملا جدی از این طرح به عنوان طرح های دولت الکترونیک یاد می کنند و ادعای آنها این است که به زن ها در هیچ عرصه ای نمی توان اعتماد کرد چه در رانندگی ، در محیط کار و چه برای از کشور خارج شدن.