زمانیکه فاجعه ای اتفاق می افتد برخی مناطق برای انسان ناامن می شوند. به عنوان مثال بعد از فاجعه فوکوشیما، به دلیل انتشار رادیو اکتیو، دیگر برای انسان مقدور نبود که پا به قسمت های آلوده بگذارد. به همین دلیل شرکت توشیبا روبوت 4 پایی اختراع کرده که کار آن بازرسی قسمت های خطرناک برای انسان است. این روبوت هم از راه دور کنترل می شود و هم با باطری کار می کند و می تواند تا 2 ساعت به کار خود ادامه دهد و اطلاعاتی در مورد سطوح آلوده شده در اختیار انسان قرار دهد.