توییتر پا را فراتر گذاشته و به وسیله ای برای خشونت و ترور تبدیل شده است این ادعایی است که  نمایندگان مجلس آمریکا داشته اند و از پلیس فدرال (FBI) خواسته اند تا توییتر حماس را قطع کنند. این درخواست در ماه سپتامبر به FBI داده شده ولی هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است. دلیل این نمایندگان برای این درخواست این بوده که با اجازه فعالیت دادن به سازمان های خارجی مانند حماس در شبکه توییتر، دشمن دارای قابلیت هایی می شود. سخنگوی پلیس فدرال گفته است ما در حال بررسی این درخواست هستیم و قرار است مستقیما به این نامه جواب دهیم.