در قسمت هایی از اقیانوس قسمت های جنوبی، حلزون هایی دیده شده اند که روز به روز در آب حل می شوند و لاک این حلزون ها در این آب اسیدی حل شده و از بین می روند و دلیل آن اسیدی شدن زیاد از حد آب گزارش شده است. این اسیدی شدن به دلیل آلودگی هوا با دی اکسید کربن است که راه خود را در آب پیدا کرده و اسید کربنیک را تشکیل می دهند که باعث خورده شدن لاک حلزون ها و سایر جانوران نرم تن می شود. این اتفاق در مقایسه با 300 میلیون سال پیش بسیار سریع تر شده است و راه حل آن این است که مقادیر فراوانی از سنگ آهک را در اقیانوس رها کنند و یا خروج گاز دی اکسید کربن را متوقف کنند که البته راه حل دوم عملا امکان پذیرتر است البته اگر دیر شود ممکن است قبل از اینکه خبر دار شویم به عصر سنگ آهک تبدیل شویم.