می توان گفت تکنولوژی تهویه هوا یک اعجاز است، چرا که فقط به خنک کردن محدود نمی شود. مدل جدید کولر LG علاوه بر سیستم سرمایشی و گرمایشی به سیستم دفع پشه مجهز است. پشه ها علاوه بر اینکه به موجودات مزاحم معروف هستند می توانند در برخی قسمتها مانند آفریقا خطرناک نیز باشند مثل پشه مالاریا. تهویه هوای LG ضد پشه، با استفاده از تکنولوژی امواج اولتراسونیک، صداهایی را تولید می کند که پشه ها از آن متنفرند. طبق گفته شرکت LG این وسیله 82% در ترساندن پشه ها و 64% در دفع پشه مالاریا مؤثر است.