همیشه وقتی یک دسته موز می خریم یکی دو تا مانده که تمام شود موزها دیگر مثل اول زرد نیستند و رنگ آنها قهوه ای می شود و به اصطلاح له می شوند. کاری که می توان انجام داد تا از این اتفاق جلوگیری شود این است که یک تکه پلاستیک را به سرشاخه دسته موز ببندید. هر زمان که می خواهید موزی را جدا کنید و مصرف کنید این تکه پلاستیک را جدا کرده و مجدد ببندید. با این کار 3 تا 5 روز دیگر هم به ماندگاری موزها افزوده می شود بدون آنکه قهوه ای و له شود.