رسیدن به هر هدفی نقشه و فرمول خاص خود را دارد و این ما هستیم که برای رسیدن به خواسته های خود باید طبق نقشه پیش برویم. هیچ چیزی در این دنیا آنقدر پیچیده نیست که ما نتوانیم از آن سر در بیاوریم. تصویر زیر به اندازه کافی گویای این است که خواستن توانستن است .

یک نظر دربارهٔ «خواستن توانستن است .»

نظرات بسته شده‌اند.