اگر تصمیم گرفته اید ورزش کنید، مذهب خود را تغییر دهید، بچه دار نشوید، یا هر گونه تغییر دیگری در سبک زندگی خود بدهید بدانید که بهترین کار این است که خبر این تغییرات را 3 تا 6 ماه به کسی نگویید. معمولا تغییراتی که در زندگی خود و شخصیت خود می دهیم دائمی نیستند و هر آن ممکن است دوباره تغییر کنند. برای اینکه بتوانید خود را کنترل کنید و این خبر جدید تغییرات خود را با دوستان و فامیل خود در میان نگذارید، یک گروه مباحثه اینترنتی پیدا کنید و نظریات جدید خود را با آنها در میان بگذارید و با آنها بحث و جدل خود را بر علیه تغییرات جدید خود داشته باشید تا تمرینی برای این باشد که بتوانید بدون بحث با کسی که برایتان مهم است تغییرات خود را مطرح کنید.