معمولا کسانی که چای زیاد می نوشند و البته عادت به نوشیدن چای کیسه ای دارند بهتر است از این نگهدارنده چای کیسه ای در لیوان استفاده کنند که علاوه بر تمیز ماندن اطراف لیوان حین در آوردن چای کیسه ای، چای را نیز گرم نگه می دارد. این وسیله تی بگ بادی ( Tea Bag Buddy ) نام دارد که یک پوشش سلیکونی است و با شیاری که در وسط آن وجود دارد چای کیسه ای را در حالیکه در آب جوش قرار دارد درخود نگه می دارد و بعد می توانید آنرا برعکس کرده و چای کیسه ای را از آب جوش خارج کنید بدون اینکه اطراف لیوان کثیف شود.