برای جلوگیری از یخ زدگی شیشه جلوی ماشین چه کار باید کرد؟

در فصل زمستان حتما با این مشکل مواجه شده اید که شیشه جلوی ماشین شما یخ بزند و شما هم برای رفتن به سرکار عجله داشته باشید و ندانید با این شیشه یخ زده چه کار کنید. برای این کار بهتر است از مخلوطی از آب و سرکه استفاده کنید و آن را به صورت اسپری روی شیشه ماشین بپاشید. با این کار به طور کل از یخ زدگی شیشه جلوی ماشین در طول روز هم جلوگیری می شود. به هیچ عنوان از آب جوش برای این کار استفاده نکنید چراکه باعث ترک خوردن شیشه ماشین می شود و یا با وسیله ای برف های روی شیشه را تمیز نکنید چراکه باعث ایجاد خش روی شیشه می شود.