ترس در همه انسان ها وجود دارد. البته ترسی که ما می خواهیم از آن صحبت کنیم فوبیا یا همان ترس های شدید و جدی است که در زندگی هر روزه ما خود را نشان می دهد. به عنوان مثال برخی به جای آسانسور از پله استفاده می کنند چون در محیط بسته احساس می کنند در تله افتاده اند و مضطرب می شوند. یا برخی دیگر به کوهنوردی نمی روند یا از سفرهای هوایی اجتناب می کنند چون از ارتفاع می ترسند. اما تحقیق جدیدی در این زمینه انجام شده است که نشان می دهد یک راه سریع و ساده برای درمان این گونه ترسها وجود دارد. البته در این آزمایش فقط یک نوع ترس مورد بررسی قرار گرفته و آن ترس از عنکبوت هاست ولی یافته های اخذ شده از این آزمایش قابل تعمیم بر روی تمام انواع ترسهاست. در این آزمایش محققین از داوطلبین که از عنکبوت می ترسیدند خواستند که تا هر اندازه که می توانند به عنکبوت های واقعی، زنده و پشمالو با پاهای 15 سانتی متری نزدیک شوند و هدف اصلی و نهایی این است که اگر می توانند تحمل کنند به عنکبوت ها دست بزنند و آنها را لمس کنند. معیار اندازه گیری ترس این افراد عرق دستشان است. در مرحله بعدی آزمایش، از این داوطلبین خواسته می شود که در مقابل این عنکبوت ها بنشینند و در مورد تجربه ای که دارند صحبت کنند این مکالمات باید به 4 روش باشد :

  • از کلمات منفی و صادقانه برای توصیف احساس و افکار خود استفاده کنند. به عنوان مثال : من از این عنکبوت زشت و مشمئز کننده مضطرب و وحشت زده هستم.
  • از ترس خود طوری صحبت کنند که انگار اصلا وجود ندارد. به عنوان مثال : این عنکبوت آنقدرها هم بد نیست و برای من مشکلی نیست.
  • حواس خود را پرت کنند و با هم در مورد چیز دیگری صحبت کنند. به عنوان مثال من یک تلویزیون جلوی کاناپه خودم دارم.
  • چیزی نگویند.

به نظر شما کدامیک از این چهار مکالمه می تواند بیشترین کمک را بکند؟ استراتژی که امروزه توسط افراد مبتلا به فوبیا ( ترس شدید ) استفاده می شود صحبت های مثبت در مورد موضوع ترس است. ولی جالب است بدانید که این روش اشتباه است. آزمایش برای بار دوم برای هر دو گروه مثبت و منفی اعمال شد و افرادی که در آزمایش قبل ترس خود را صادقانه و با کلمات منفی بیان کردند راحتتر توانستند به عنکبوت نزدیک شوند و دست شان نیز تقریبا عرق نکرد در مقایسه با افرادی که با کلمات مثبت و غیر صادقانه در مورد عنکبوت صحبت کردند.

دقیقا همان چیزی را که در ذهنتان می گذرد بیان کنید.

شما ممکن است که از عنکبوت نترسید ولی شاید چیزهای دیگریست که باعث ترس شما می شود مثلا پرواز، ارتفاع یا رانندگی. در هر نوع ترسی که دارید به جای بی اهمیت جلوه دادن آن یا پرت کردن حواستان، دقیقا در قالب کلمات، احساس و افکار خود را بیان کنید و با ترس مواجه شوید و این چنین عمل کنید :

  • بارها و بارها بگویید : از پرواز متنفرم و این هواپیما یک ماشین پر سر و صداست که مرا خیلی عصبی می کند.
  • نگویید : آمار نشان می دهد که پرواز از رانندگی امن تر است.
  • بارها و بارها بگویید : من از افتادن از این ارتفاع وحشت دارم.
  • نگویید : من در خطر سقوط واقعی نیستم.

مکررا خود را در شرایطی که می ترسید قرار دهید و ترس خود را صادقانه بیان کنید و بگویید که چقدر می ترسید تا ترس شما به یک اتفاقی در گذشته بدل شود.