اگر یک افعی واقعی شما را بکشد بهتر از این افعی پاستیلی است که 8 فوت طول آن و 26 پوند وزن آن است و 36.720 کالری دارد. این پاستیل مرگبار در طعمهای سیب با تمشک و گیلاس با تمشک به قیمت 150 دلار در بازار عزضه شده است.