حتما یادتان هست که پدر و مادرتان موقع غذا خوردن مرتب به شما یادآور می شدندکه آرام غذا بخورید و خوب بجوید. البته این مسئله فقط برای انسان ها نیست برای حیوانات خانگی مثل سگ نیز اتفاق می افتد که در اثر تند غذا خوردن مشکلات گوارشی پیدا کنند. به همین دلیل ظرف غذای مخصوصی برای این قبیل حیوانات به بازار عرضه شده که قیمت آن 40 دلار است و به دلیل زائده های میخی که دارد غذا لا به لای آنها می رود و باعث می شود سگ یا گربه آرام لا به لای آنها را بگردد تا غذای خود را بیابد و همین جستجو باعث هضم غذای آنها می شود.