شاید برای شما در همین لحظه ای که این مقاله را می خوانید اتفاق افتاده باشد که یک هفته بی ثمر و بی فایده را گذرانده باشید. نجات پیدا کردن از این روزها به حرف آسان است ولی راه کارهایی وجود دارد تا بتوان به این هدف رسید و هفته بی ثمر خود را به هفته ای ثمر بخش تبدیل کرد :

مشکل شماره یک : بهره وری

مشکل این است که به جای ایجاد یک برنامه خوب در طول روز، از این کار به آن کار می روید و هر کاری که پیش بیاید انجام می دهید. راه حل این است که هر روز صبح 5 دقیقه زمان بگذارید و فهرستی از کارهای روزمره خود تهیه کنید که فعالیتها و کارهای مهم شما را نشان دهد این کار مثل این است که نقشه جاده آن روزتان را در دست دارید.

مشکل شماره دو: سینک قدیمی ظرفشویی

مشکلی که وجود دارد این است که برخی این فهرست را تهیه می کنند ولی آنقدر این لیست بلند بالاست که در طول روز نمی توان به همه کارهای فهرست شده رسید مثل گذاشتن ظرف های زیاد در یک سینک ظرفشویی قدیمی و کوچک است. راه حل این است که سعی کنید زمان انجام هر کاری را تخمین بزنید و آن را با زمانیکه در برنامه ریزی خود دارید مقایسه کنید و اگر نمی گنجید آن را حذف کنید یا به روز دیگری موکول کنید.

مشکل شماره سه : شما آسیاب بادی هستید

مشکل این است که برخی مثل آسیاب بادی عمل می کنند آسیاب بادی به هر سمت که باد بوزد می چرخد. اما برای شما بهره وری به معنی تمرکز روی وظایف علی رغم تمام بادهای پراکنده کننده تمرکز شما در اطراف تان است. پراکندگی ذهنی دشمن شماره یک بهره وری است. راه حل این است که به خرده فرمایشات همکاران، نه بگویید، فعالیت هایی را که فرصت انجام آن را در طول روز ندارید به روز بعد موکول کنید و روی اولویت های روزانه خود متمرکز و منظم بمانید. حتی اگر نیاز بود خود را از اینترنت و تلفن دور نگه دارید. برنامه روزانه شما در واقع تعهدات شخصی شما به خودتان است پس خودتان را ناامید از خود نکنید.

توصیه آخر:

هر روز به خودتان استراحت کوتاه بدهید. برنامه خود را مطابق با تأخیرهای احتمالی تنظیم کنید مثلا در روزهای برفی حتما ترافیک سنگین می شود و حرکت خودروها کند است پس این تأخیر را در برنامه حدس بزنید. برای اتفاقات غیرمترقبه و پیش آمدهای ناگهانی زمانی را اختصاص بدهید.