گاهی پیش می آید به دلایل خاصی برنامه خواب ما مختل می شود و به اندازه کافی نمی خوابیم تصور کنید یک هفته را این چنین سپری کرده اید، امروزه روانشناسان اینطور توصیه می کنند که برای جبران این کم خوابی هر شب 15 دقیقه زودتر به رختخواب بروید تا دوباره به روند همیشگی خواب خود برگردید و صبح به راحتی از خواب بیدار شوید.