رای دادن فضانوردان

تا به حال فکر کردید که آیا فضانوردان هم می توانند رای بدهند یا نه یا اینکه اصلا رای می دهند؟ البته که رای می دهند با این تفاوت که برگه های رای به صورت دیجیتال به مرکز اقامت فضانوردان فرستاده می شود و بعد از پر شدن مجدد به همان صورت دریافت ارسال می شود با این تفاوت که به صورت کاملا مخفی مستقیم به مرکز شمارش آرا می رود تا در روز موعود شمارش شود. بله حتی اگر روی کره زمین هم نباشید باز هم باید رای دادن را جدی بگیرید.