زمستان فصلی است که باعث میشود بیشتر وقت خود را در فضایی بسته و بدون نور خورشید و هوای آزاد, بگذرانید. جالب است بدانید همین, نیویورکی ها را به این فکر انداخت که یک پارک زیرزمینی بسازند که بتوان نور خورشید را به صورت کنترل از راه دور به این پارک رساند.

سیستم نور خورشید از راه دور, از یک دیش انعکاسی جذب نور خورشید استفاده میکند که نور خورشید را جمع و متمرکز می کند. این دیش به یک ردیاب نور خورشید مجهز است که نورخورشید را در هر سمتی که باشد ردیابی می کند. یک فابر نوری تابش های خورشیدی گرفته شده را به پارک منتقل میکند . یک سری تجهیزات گنبدی شکل وجود دارد که از لنزها و بازتابنده هایی استفاده میکند که نور خورشید را پخش می کند. فابرهای نوری به قسمتهای پایینی این امکان را می دهند تا به هر اندازه که می خواهند نور خورشید را جمع کنند.