یک مهندس آرشیتکت در لندن به نام سم مارتین امیدوار است سطح دوچرخه سواری را بالاتر ببرد : تا آسمان. این شخص به دلیل عدم امنیت کامل دوچرخه سواری در شهر, آن را کنار گذاشت و از همان موقع بود که ایده طراحی فضای دوچرخه سواری دور از فضای شلوغ شهر به سرش افتاد. تصویری که او ارائه داده به نظر در آینده بسیار دور قابل دسترسی است ولی هدف او این است که تا سال 2015 آن را به مرحله اجرا درآورد. دوچرخه سواران مثلا با پرداخت یک پوند می توانند از این تونل استفاده کنند. این پروژه ارزان نخواهد بود اما آقای مارتین امیدوار است که بتواند مقداری از هزینه پروژه را از طریق طرح مشارکت شهر با بانک ها به انجام برساند.

این نظریه مورد استقبال تحلیل گران قرار گرفته است چرا که آنها هم بر این عقیده اند که دیگر جایی برای دوچرخه سواران در روی زمین نمانده است. شهردار لندن در این زمینه گفته است که با این طرح , لندن به شهر دوچرخه سواران تبدیل می شود و این طرح را بسیار جالب می داند.