زمانی که می خواهیم چیزی را به یاد بیاوریم اغلب آن را در موبایل خود و یا روی کاغذ یادداشت می کنیم ولی گاهی باید از مغز خود استفاده کنیم و  آن را در ذهن خود نگه داریم اما اگر فراموشکار باشیم این کار کمی سخت می شود راه حل این است که می توانیم آن را به یک چیز احمقانه در ذهن مان به تصویر بکشیم چراکه مغز ما چیزهای عجیب و غریب را به خوبی در خود ثبت و ضبط می کند؛ یعنی زمانی که چیز عادی را به چیزی غیر عادی تبدیل می کنید مغز به آن توجه می کند و آنرا به یاد می سپرد. به این صورت که مثلا اگر می خواهیم از خانه خارج شویم و در را قفل کنیم برای یاد آوری این صحنه و ثبت آن در ذهن می توانیم به خود بگوییم سگ باهوش من، من در را قفل کرده ام. در صورتی که اصلا سگ ندارید و با خود فکر می کنید که به سگ تان گفته اید که در را قفل کرده اید. به نظر احمقانه می آید ولی موثر است مانند این می ماند که یک چوب لباسی ذهنی دارید که چیزهایی را به آن آویخته اید.