حتما برای شما پیش آمده است که در حال خواندن مقاله ای طولانی هستید و مرتب کامپیوتر شما به اصطلاح به خواب می رود یا همان screensaver که برای این تعبیه شده است که زمانی که کاربر از موس استفاده نمی کند کامپیوتر تشخیص می دهد که کسی پشت کامپیوتر ننشسته است و از این رو صفحه نمایش به اصطلاح به خواب می رود. اپلیکیشنی به نام ( Should I sleep ) که برای این مورد ایجاد شده این مشکل را از بین برده است به این صورت که به سرعت دوربین وب یا وب کم را چک می کند تا تشخیص دهد آیا کاربر پشت کامپیوتر نشسته است یا خیر؟ اگر کسی پشت کامپیوتر باشد این برنامه از به خواب رفتن کامپیوتر جلوگیری می کند. بنابراین برنامه Should I Sleep می تواند بسیار کارآمدتر و آسان تر از تکان دادن موس و بیدار کردن کامپیوترتان باشد.