آیا می خواهید رازی را بدانید؟ من همیشه در دسترس نیستم. همیشه جواب تلفنم را نمی دهم. هر روز ایمیل خود را چک نمی کنم و خلاصه به همین دلیل من به همه کارهایم می رسم.

تق تق ، تق تق و تق تق

یک روز من در دفتر کارم بودم و جلسه مهمی داشتم . در همین حین یکی از همکاران ایمیلی به من فرستاد. بعد پیامک فرستاد. بعد به تلفن دفترم زنگ زد و سریعا بعد از آن به موبایلم زنگ زد و بعد بالاخره به دفتر من آمد و تق تق در زد. اینجا بود که فهمیدم که یکی از آن روزهاست که … خلاصه از جلسه بیرون رفتم در را باز کردم تا ببینم چه اتفاق مهمی افتاده است. معلوم شد که او به دنبال شماره ارجاع یکی از اسناد است که خودش آن را جا به جا گذاشته . در واقع مسئله مهمی برای من نبود مسئله این بود که او از اینکه به من دسترسی پیدا نکرده بود آشفته شده بود.

من به این مسئله اعتقاد دارم که این ابزار ارتباطی برای منفعت شخصی ما ایجاد شده اند نه برای منفعت دیگران تا هر لحظه که خواستند مزاحم زندگی ما شوند. جواب این سوال که می پرسند چرا تلفنت را جواب ندادی؟ این است: سرم شلوغ بود. زمانی که در حال انجام کار مهمی هستم هر گونه ابزار ارتباطی را قطع می کنم و با این کار به جزیره غیرقابل دسترس بودن می روم تا بتوانم کارهایم را به انجام برسانم. برای این کار چند تکنیک وجود دارد:

  • تلفن را جواب ندهید : اگر تماس گیرنده را نمی شناسید جواب ندهید به همین سادگی. پیام گیر تلفن برای همین مواقع ایجاد شده است.
  • با استفاده از برخی برنامه های موبایل می توان برای تماس گیرنده ها محدودیت ایجاد کرد مانند برنامه Privacy mode که فقط افرادی که شما اجازه می دهید می توانند با شما تماس بگیرند.
  • فقط ایمیل های مهم را بخوانید. با استفاده از برخی برنامه های کامپیوتری مانند Sanebox مطمئن می شوم که مهمترین ایمیل ها اول قرار دارند.
  • ایمیل های spam را نخوانید فقط آنها را حذف کنید.
  • از ابزارهای ارتباطی سریع استفاده کنید مانند IM ، پیامک ، tweet می توانند بازدهی بیشتری داشته باشند گاهی لازم نیست تلفن را بردارید و یا ارتباط رو در رو با دیگران ایجاد کنید.
  • در اتاق خود را ببندید. زمانیکه به تمرکز در انجام کارتان نیاز دارید در را ببندید و اجازه ندهید کسی تمرکز شما را از بین ببرد.
  • اگر کسی را دارید که مانند منشی قرارهای کاری شما را مرتب می کند اولویت های خود را برای افرادی که می خواهید آنها را ملاقات کنید به او بگویید.
  • تمرین کنید که بتوانید انکار کنید. برخی افراد از اینکه تلفن خود را جواب ندهند احساس گناه می کنند به خودتان اجازه دهید که به راحتی این کار را انجام دهید.

هر زمان که لازم بود دور از همه باشید. من می توانم برای اینکه کسی مزاحم کارم نشود وارد جزیره خودم بشوم و برای مدتی دور از دسترس قرار بگیرم.